Wednesday, October 2, 2019

DANSK -- Hvad skete der med Luigi Di Maios anti-nukleare forpligtelse? af Manlio Dinucci


Resultado de imagem para pictures of Luigi di Maio signing his support to ICAN
Hvad skete der med Luigi Di Maios anti-nukleare forpligtelse?
af Manlio DinucciEr der endelig en udenrigsminister, som vil forpligte Italien til at tilslutte sig FN traktaten om forbud mod atomvåben?

Den nyvalgte minister Luigi Di Maio underskrev i 2017 Ican* Parliamentary Pledge**, den internationale koalition, som modtog Nobels Fredspris [1]. Ved at gøre det har Femstjernebevægelsens politiske leder - nuværende udenrigsminister - forpligtet Italien til at "fremme underskrivelse og ratificering af denne traktat af historisk vigtighed" 

Ican forpligtelsen blev også underskrevet af andre nuværende femstjerne-ministre - Alfonso Bonafede (justitsminister), Federico D'incà (parlamentariske forhold), Fabiana Dadone (embedsmand) - og andre femstjerne-parlamentarikere som Roberto Fico og Manlio Di Stefano.

Men der er et problem. Traktatens artikel 4 angiver: "Enhver stat, som har atomvåben ejet eller kontrolleret af en anden stat på sit territorium, skal sikre den øjeblikkelige tilbagetrækning af sådanne våben". For at imødegå FN traktaten, bør Italien bede USA om at trække B-61 atombomberne tilbage fra dets territorium (hvilket allerede overtræder Ikke-spredningstraktaten) og ikke at indsætte de nye B61-12 atombomber eller andre atomvåben. Da Italien desuden er en af de lande, som (hvilket NATO selv påpeger) "forsyner Alliancen med fly indrettet til at bære atombomber, som USA har suveræn kontrol over, og med stabe trænet til dette formål", bør Italien anmode om at blive undtaget fra denne funktion for at kunne imødegå FN traktaten.

Utænkelige krav fra den anden Conte-regering, som i lighed med den første betragter USA som en "privilegeret allieret".

Her er det, hvor kortene vises. Ican forpligtelsen blev underskrevet i Italien af mere end 200 parlamentarikere, hovedsagelig fra Pd (Partito Democratico) og Femstjernebevægelsen, de nuværende regeringspartier. Med hvilket resultat?

19. september 2017, dagen før traktaten blev åbnet for underskrivning, godkendte Huset et Pd forslag (også stemt for af Forza Italia og Fratelli d'Italia), som forpligtede Gentiloni regeringen til at "evaluere muligheden" for at tilslutte sig FN traktaten. På sin side bad Femstjernebevægelsen ikke om imødegåelse af FN traktaten, og dermed tilbagetrækning af atomvåben fra Italien, men om at "erklære Italiens umulige forpligtelse til at bruge atomvåben og om ikke at købe de nødvendige komponenter til tilpasning af F-35 flyene til transport af atomvåben". Ergo: at F-35 flyene, bestemt til atomangreb især med B61-12 bomber, bruges af Italien med en sikkerhed om, at de ikke kan bruges til atomvåben.

Den følgende dag afviste og angreb det Nordatlantiske Råd med fuld italiensk støtte FN traktaten. Den er indtil videre blevet underskrevet af 70 lande, men på grund af pres fra USA og NATO kun ratificeret af 26 lande, mens der kræves 50 landes tilslutning for at kunne træde i kraft.

Det samme skete med traktaten om mellemdistance atomstyrker, som blev begravet af Washington. Enten var det i NATO's, FN's eller EU's hovedkvarter, at den første Conte-regering bakkede op om den amerikanske beslutning, der gav grønt lys for opstilling af nye amerikanske atommissiler i Europa, og i Italien.

Det højtidelige tilsagn forpligtet af Pd, Femstjernebevægelsen og andre har derfor, baseret på analysen af fakta, vist sig at være et demagogisk middel for at samle stemmer. Hvis det for nogen af dem ikke er tilfældet, så lad dem vise det reelt.

På grund af den "uundgåelige forbindelse med USA", bekræftet i går af Conte i hans tale i Huset, finder Italien sig frarøvet dets egen suverænitet og er omdannet til frontlinjen i den amerikanske atomstrategi. Med flere partiers konsensus og medskyldige tavshed.

Manlio Dinucci

il manifesto, 11 September 2019
             
[1] “The Myth of a Denuclearized Nato”, af Manlio Dinucci, oversat af Anoosha Boralessa, Il Manifesto (Italien) , Voltaire Network, 20. november 2017.

*    Ican: International campaign to abolish nuclear weapons (international kampagne for afskaffelse af atomvåben).

** Parliamentary Pledge: Parlamentarikere, som arbejder for gennemførelse af                             traktaten om forbud mod atomvåben.

Oversættelse: MV


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

MOON OF SHANGHAI

MOON OF SHANGHAI
Click image


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPONS’ STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH ROMÂNA

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio + maria

LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


Moon of Shanghai

J. Bacque

20 questions to Putin

President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.


The President of Russia delivered the Address to the Federal Assembly. The ceremony took place at the Manezh Central Exhibition Hall.

January 15, 2020

State of the Nation

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

me>

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democráta

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


Daniele Ganser

Açores


Subtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


xmas

“Glory to God in the highest,

and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace