Thursday, July 18, 2019

NL – Manlio Dinucci -- "DE KUNST VAN DE OORLOG" -- De race om de heerschappij over de ruimte

"DE KUNST VAN DE OORLOG"
De race om de heerschappij over de ruimte
door Manlio Dinucci



«De vliegende man betoverde Parijs tijdens de parade van 14 juli" - zulke krantenkoppen werden gebruikt om de militaire parade van Frankrijk langs de Champs Élysées te beschrijven. Zoals gewoonlijk werd ons de indruk gegeven dat we tot in de kleinste details over alles werden geïnformeerd.

Maar "groot nieuws" is voor ons verborgen gehouden over alles wat we echt moeten weten. Zo was president Emmanuel Macron twee dagen voor de parade in de haven van Cherbourg om deel te nemen aan de tewaterlating van een kernonderzeeër, de Suffren, het eerste schip uit de nieuwe Baracuda-serie, die was gebouwd in het kader van een tienjarig programma voor een bedrag van 9 miljard euro. De onderzeeër, bewapend met langeafstandskruisraketten met zowel conventionele als nucleaire capaciteiten en uitgerust met een mini-sub voor operaties van de speciale strijdkrachten, werd door admiraal Christophe Prazuck omschreven als een "jager die geboren is om onze vijanden te bestrijden".

Onder de 700 internationale gasten bij de tewaterlating was de Australische minister van Defensie, Linda Reynolds, die een contract had getekend voor de aankoop van 12 Franse onderzeeërs. In Australië wordt momenteel gediscussieerd over de mogelijkheid voor het land om het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) te verlaten en zijn eigen nucleaire arsenaal te bouwen. Australië, een partner van de NAVO, is tegen het Verdrag, dat in juli 2017 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met 122 stemmen voor werd goedgekeurd. Tot nu toe is het ondertekend door 70 landen, maar slechts door 23 landen (waaronder Oostenrijk, Cuba, Mexico, Nieuw-Zeeland, Mexico, Zuid-Afrika en Venezuela) geratificeerd, minder dan de helft van de 50 handtekeningen die nodig zijn voor de uitvoering ervan.

Zweden, dat het verdrag in 2017 had goedgekeurd, heeft aangekondigd dat het het verdrag ook niet zal ondertekenen - een besluit waarachter de invloed van de NAVO, de gezworen vijand van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), voelbaar is.

Hoewel nucleaire ontwapening op papier blijft staan, neemt de kans op nucleaire bewapening toe, evenals het risico dat de bewapeningswedloop steeds meer op kwalitatief niveau zal worden gevoerd. Dit werd bevestigd door de aankondiging van president Macron zelf aan de vooravond van de parade van 14 juli: in september zal Frankrijk een nieuw Nationaal Commando voor zijn Militaire Ruimte Macht oprichten, met een primaire financiering van 3,6 miljard euro over 6 jaar.

« De nieuwe ruimte- en militaire doctrine die mij door de minister is voorgesteld en die ik heb goedgekeurd, zal ons in staat stellen onze verdediging van de ruimte en doorheen de ruimte te waarborgen" [1], verklaarde President Macron. De militarisering van de ruimte wordt dus geïntensiveerd, een gebied van toenemend strategisch belang, aangezien de belangrijkste wapensystemen, te beginnen met kernwapens, afhankelijk zijn van ruimtelijke systemen.

Met zijn nieuwe Ruimte Commando, neemt Frankrijk een positie in in het kielzog van de Verenigde Staten. In februari heeft President Trump een verordening ondertekend ter invoering van de Amerikaanse Ruimte Macht, een troepenmacht die speciaal is ontworpen voor militaire operaties in de ruimte, vooral gericht tegen Rusland en China. Het Comité van de Legerdiensten van de Senaat heeft, door het commando van de nieuwe troepenmacht over te dragen aan de luchtvaartsector, de ruimte gedefinieerd als een "veld voor het verrichten van oorlogsvoering". De door de Verenigde Naties in maart aangekondigde bijeenkomsten, een poging om een ruimtelijke wapenwedloop te voorkomen, zijn mislukt door tegenwerking van de VS oppositie. De VS weigerden deel te nemen aan de onderhandelingen om het eerste ontwerp van een verdrag te bespreken dat door China en Rusland werd ingediend en dat de plaatsing van wapens in de ruimte zou verbieden en dat een reeks wettelijke beperkingen oplegt aan het gebruik van de ruimte voor militaire doeleinden.

Terwijl de media-aandacht vooral uitging naar de "vliegende man" die boven de Champs-Élysées uitdoofde, vergaten we het feit dat er binnen afzienbare tijd kernwapens boven onze hoofden zullen vliegen, in een baan om de Aarde.

il manifesto,16 July 2019

Nederlandse Vertaling: Martien 


1] Het exacte citaat is: "De nieuwe militaire doctrine voor de ruimte, die mij door de minister is voorgesteld en die ik heb goedgekeurd, zal ons in staat stellen onze verdediging van de ruimte en doorheen de ruimte te waarborgen. Wij zullen ons inzicht in de ruimtelijke situatie versterken, wij zullen onze satellieten efficiënter beschermen, ook op een actieve manier. En om dit korps te verwezenlijken, om de ontwikkeling en versterking van onze ruimtelijke capaciteiten te waarborgen, zal in september een groots Ruimte Commando worden opgericht binnen de structuur van de luchtmacht. Dit zal op termijn de Lucht- en Ruimtemacht worden. Er zal worden beslist over nieuwe en onmisbare investeringen".





ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФРОНТ «НАТОЭКЗИТ»

Manlio Dinucci
Geographer and geopolitical scientist. Most recent books:: Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio, Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016, Guerra Nucleare. Il Giorno Prima 2017; Diario di guerra Asterios Editores 2018.

Author of the documentation presented at the International Conference on the 70th Anniversary of NATO –  I 70 ANNI DELLA NATO: DI GUERRA IN GUERRA --  Firenze, April 7, 2019 and together with Prof. Chossudovsky wrote and signed the Declaration of Florence.







No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

MOON OF SHANGHAI

MOON OF SHANGHAI
Click image


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPONS’ STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH ROMÂNA

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio + maria

LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


Moon of Shanghai

J. Bacque

20 questions to Putin

President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.


The President of Russia delivered the Address to the Federal Assembly. The ceremony took place at the Manezh Central Exhibition Hall.

January 15, 2020

State of the Nation

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

me>

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democráta

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


Daniele Ganser

Açores


Subtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


xmas





“Glory to God in the highest,

and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace