Monday, September 23, 2019

TUR -- Manlio Dinucci -- Hong Kong’ta Nankin Anlaşması geri dönüyor


Hong Kong’ta Nankin Anlaşması geri dönüyor

Bazı Hong Kong’lu gençlerin, özel eyaletlerinin Çin’e devredilmesinden sonra İngiliz kültürünü benimsedikleri inkar edilemez. Ülkelerinin tarihini ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne neler borçlu olduklarını bilmemektedirler. Dedelerinin dedesi için Londra, Orta Krallık’ın çöküşüne neden olacak şekilde sadece sefalet ve acı getirmişti.

 | ROMA (İTALYA)  


JPEG - 38.1 kb
Afyon savaşları İngiliz sömürgeciliğinin paradigmasını sergilemektedir: Londra, Çin halkına siyaseten egemen olma arayışında olmamış, onu sadece ekonomik olarak sömürmeyi hedeflemiştir. Afyon tüketimini dayatmak üzere, Yüce Majesteleri Kraliçe Viktorya milyonlarca kişinin ölümüne yol açan iki savaş yürütmüştür.
Hong Kong’daki İngiliz Konsolosluğu’nun önünde toplanan yüzlerce genç Çinli, God Save the Queen’i söylüyor ve eski sömürgelerinde yaşayanlara İngiliz vatandaşlığının verilmesini talep eden 130 milletvekili tarafından Londra’da dile getirilen bir çağrı olan « Büyük Britanya Hong Kong’u kurtarsın » diye bağırıyor. Bu şekilde İngiltere dünya kamuoyuna, özellikle de gençlere, hukuka uygunluğun ve insan haklarının teminatı olarak sunulmaktadır. Bunun için, Tarih yok sayılmaktadır.

Dolayısıyla, bu konuda herhangi bir başka değerlendirmede bulunmadan önce, 19. yüzyılın ilk yarısında Çin’e ait Hong Kong topraklarını İngiliz egemenliği altına sokan tarihsel aşamaları bilmemizde yarar vardır.
Büyük Britanya, o dönem Çing Hanedanı tarafından yönetilen Çin’e nüfuz etmek için, tekelini elinde bulundurduğu Hindistan’dan deniz yoluyla naklettiği afyonu piyasaya sürme yöntemine başvurur. Uyuşturucu piyasası ülkede hızla yayılır ve Çinli yetkililerin tepkisine yol açan ciddi ekonomik, fiziksel, ahlaki ve toplumsal hasarlara yol açar. Ancak Çinliler Kanton’da depolanan afyonlara el koyup yaktıklarında, İngiliz birlikleri bu şehri ve diğer kıyı kentlerini Birinci Afyon Savaşı ile işgal ederek Çin’i 1842’de Nankin Antlaşması’nı imzalamaya zorlar.
Anlaşmanın 3. Maddesinde, « İngilizlerin, gemileri ve ambarları için limanlara sahip olmaları gerekli olduğu ve arzu edildiği için, Çin, Hong Kong adasını sonsuza dek Majesteleri Büyük Britanya Kraliçesi’ne devredecektir » şartı yer almaktadır. 6. Maddede, « Majestelerinin Britanya Hükümeti, Çinli yetkililerin şiddetli ve haksız uygulamalarının yol açtığı zararın tazminini sağlamak için bir sefer gücü göndermek zorunda kalmış olduğundan, Çin, Britanyalı Majesteleri’ne gerçekleştirilen harcamalar karşılığında 12 milyon dolar ödemeyi kabul eder » denmektedir.
Nankin Antlaşması, Avrupa’daki büyük devletlerin (Büyük Britanya, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve İtalya), Çarlık Rusyası, Japonya ve ABD’nin Çin’de, silah gücüyle bir dizi ayrıcalık sağladığı eşitsiz anlaşmaların ilkidir: 1843’te Hong Kong’un İngiltere’ye bırakılması, yabancı mallar üzerindeki vergilerin ciddi şekilde düşürülmesi (tam da Avrupalı hükümetlerin sanayilerini korumak için gümrük duvarları oluşturduğu bir zamanda), başlıca limanların yabancı gemilere açılması ve Çin otoritesinden muaf kendi yönetimleri altında kentsel alanlara (« imtiyazlar ») sahip olma hakkı.
Büyük Britanya1898’de, Çin tarafından 99 yıllığına « kiralık olarak » bırakılan Kowloon Yarımadasını ve News Territories adı verilen bölgeleri Hong Kong’a katar.
Bu dayatmalar karşısında duyulan yaygın memnuniyetsizlik, 19. yüzyılın sonlarına doğru, İtalya’nın da katıldığı (ve Fransa’nın da, yazıişlerinin notu) İngiliz komutası altındaki 16.000 askerden oluşan uluslararası sefer gücünün müdahalede bulunduğu bir halk isyanının –Boxer’ler isyanı– patlak vermesine yol açar.
Ağustos 1900’de Tianjin’e (T’ien Tsin) çıkan bu güç, birçok köyü ateşe vererek ve buradaki halkı katlederek Pekin ve diğer şehirleri yağmalar. İngiltere daha sonra 1903’te Tibet’in denetimini ele geçirirken, Çarlık Rusyası ve Japonya 1907’de Mançurya’yı paylaşır.
Sömürge veya yarı sömürge durumuna indirgenmiş Çin’de, Hong Kong, kaynakların yağmalanması ve halkın köleci sömürüsüne dayanan kaçakçılığın ana kapısı haline gelir. Çinli kitleleri, benzer sömürü ve ayrımcılık koşullarına maruz kaldığı ABD, Avustralya ve Güneydoğu Asya’ya göç etmek zorunda kalır.
Kendiliğinden bir soru ortaya çıkmaktadır: Britanya’dan « Hong Kong’u kurtarmasını » isteyen gençler acaba hangi tarih kitaplarını okumaktadırlar?
Çeviri
Osman Soysal

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

MOON OF SHANGHAI

MOON OF SHANGHAI
Click image


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPONS’ STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH ROMÂNA

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio + maria

LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


Moon of Shanghai

J. Bacque

20 questions to Putin

President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.


The President of Russia delivered the Address to the Federal Assembly. The ceremony took place at the Manezh Central Exhibition Hall.

January 15, 2020

State of the Nation

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

me>

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democráta

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


Daniele Ganser

Açores


Subtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


xmas

“Glory to God in the highest,

and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace