Thursday, March 21, 2019

DAN -- Manlio Dinucci -- « KRIGENS KUNST » -- Det « amerikanske parti » inden for EU’s institutioner


Resultado de imagem para pictures of USA/NATO psyop in UE

« KRIGENS KUNST »
Det « amerikanske parti » inden for EU’s institutioner
af Manlio Dinucci
“Rusland kan ikke længere betragtes som en strategisk partner, og EU må være klar til at pålægge yderligere sanktioner, hvis det fortsætter med at overtræde international lov” – dette er resolutionen godkendt af Europa Parlamentet 12. marts med 402 stemmer for, 163 imod og 89 afholdt sig fra at stemme [1]. Resolutionen præsenteret af den lettiske parlamentariker Sandra Kalniete afviser frem for alt legitimiteten af præsidentvalget i Rusland, idet hun betegner det som ”ikke-demokratisk” og derfor præsenterer præsident Putin som en usurpator.

Hun beskylder Rusland ikke kun for “overtrædelse af Ukraines og Georgiens territoriale integritet”, men også for ”interventionen i Syrien og indblanding i lande som Libyen” og i Europa for ”indblanding beregnet til at influere valgene og øge spændinger”. Hun beskylder Rusland for ”overtrædelse af våben kontrol aftalen” og kobler det sammen med, at Rusland skulle være ansvarlig for at have begravet INF Traktaten. Desuden beskylder hun Rusland for ”væsentlige overtrædelser af menneskerettighederne i Rusland, inklusiv tortur og henrettelser uden domme” og ”mord begået af russiske efterretningsagenter ved hjælp af kemiske våben på europæisk jord”.

Efter disse og andre beskyldninger erklærede Europa Parlamentet, at Nord Stream 2 – gasledningen udviklet til at fordoble forsyningen af russisk gas til Tyskland gennem Østersøen – ”øger europæisk afhængighed af russisk gas, truer det europæiske indre marked og dets strategiske interesser […] og må derfor stoppes”.

Europa Parlamentets resolution er en trofast gentagelse, ikke kun i dens indhold, men selv i dens ordlyd, af de beskyldninger, som USA og NATO retter mod Rusland, og, endnu vigtigere, den gentager bevidstløst deres krav om at blokere Nord Stream 2 – målet i Washingtons strategi, der sigter på at reducere forsyningen af russisk energi til EU, så det bliver erstattet af forsyninger, der kommer fra USA eller i det mindste fra amerikanske selskaber. I samme kontekst blev visse kommunikationer sendt af Europa Kommissionen til de af dens medlemmer, inklusiv Italien, der havde til hensigt at tilslutte sig den Nye Silkevej (the New Silk Road), som er på kinesisk initiativ. Kommissionen hævder, at Kina er en partner, men også en økonomisk konkurrent og, hvad der af størst vigtighed, ”en systemisk rival, der fremmer alternative regeringsformer”, med andre ord alternative regeringsmodeller, som indtil videre har været domineret af vestlige magter.

Kommissionen advarer om, at frem for alt er det nødvendigt at ”beskytte de kritiske digitale infrastrukturer imod potentielt alvorlige trusler mod sikkerheden”, som udgøres af 5G netværket leveret af kinesiske selskaber som Huawei og forbudt af USA. Europa Kommissionen gentager trofast den amerikanske advarsel over for dens allierede. Den øverste allierede kommandør i Europa, den amerikanske general Scaparrotti, specificerede, at disse 5G ultra hurtige mobilnetværk vil spille en større og større rolle i NATO’s krigsskabende kapaciteter – derfor vil ingen ”amatører” få tilladelse af de allierede.

Alt dette bekræfter den indflydelse, der er bragt ind af det “amerikanske parti”, en magtfuld tværgående lejr, der orienterer EU’s politik henimod overensstemmelse med USA’s og NATO’s strategiske retningslinjer.

Ved at skabe et falsk billede af et farligt Rusland og Kina, forbereder EU den offentlige mening til at acceptere det, som USA nu forbereder til ”forsvaret” af Europa. USA – erklærede en Pentagon talsmand på CNN – gør sig klar til at teste landbaserede ballistiske missiler (forbudt ifølge INF Traktaten, som blev begravet af Washington), dvs. nye Euromissiler, som endnu engang vil gøre Europa til base og samtidig til målet i en atomkrig.

[1] « Resolution du Parlement europeen du 12mars 2019 sur l’etat des relations politiques entre l’Union europeenne and laRussie » (Europa Parlamentets Resolution af 12. marts 2019 om tilstanden af de politiske relationer mellem EU og Rusland) (2018/2158(INI)), 

il manifesto, 12. marts 2019.

Oversættelse: Margit
INVITATION TIL DEN 
INTERNATIONALE KONGRES
FOR 70 ÅRS DAGEN FOR NATO’S OPRETTELSE


BLI MED USA

No comments:

Post a Comment

MANLIO

State of the Nation

PISA BOOK FESTIVALImagem

PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

me>

FOX NEWS

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democráta

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio

Pigeon's comment: I'm very lucky to have the chance to meet my leader
 ...


Daniele Ganser

Açores


Subtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


xmas

“Glory to God in the highest,

and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace